Consult

Het is niet meer mogelijk om een afsprak te maken voor een individueel consult bij mij, ik heb in 2016, na tien jaar besloten, om mij geheel te richten op het geven van groepslessen. Op de pagina ‘contact’ vind je onderaan namen van collegas  (massagetherapie, bewegingstherapie, acupunctuur, behandeling van pijn enz) die ik je van harte kan aanbevelen. Kijk even op de pagina ‘ contact’!


D E   P R A K T I J K    I S    G E S L O T E N


In je lichaam komen is thuis komen.
Als jij niet voor je lichaam zorgt – waar wil je dan leven? 

Tijdens een individueel consult werken wij samen aan genezing, vermindering van klachten, versterken van je energie en gezondheid. Wij praten, doen oefeningen en soms zal ik je behandelen. Hiervoor combineer ik ruim een decennia ervaring, unieke expertise en kennis die ik gedurende mijn westerse en oosterse opleidingen heb opgedaan. Zodoende kan ik jou de beste, voedende oefeningen uit twee culturen aan bieden.

Voor mij zijn lichaam, geest, emotie, energie één geheel beïnvloeden zij elkaar constant. Soms blijkt achter een afwijkende houding, een klacht en chronisch gespannen spieren een gedachte, overtuiging, emotie, oude herinnering, en/of een innerlijk conflict te schuilen. Voor een duurzaam herstel is het handig om met alle lagen te werken.

Hoe ziet een consult eruit?
De afspraken vinden plaats in mijn praktijkruimte. Tijdens een eerste gesprek maken wij kennis met elkaar, leg je mij uit wat er aan de hand is, noteer ik wat gegevens en vertel ik je wat ik wel of niet voor je kan betekenen. Hiervoor is het nodig dat ik je voor mij zie. Heb je ernstige klachten en/of gebruik je bepaalde medicaties, dan vraag ik om toestemming om met je arts of specialist te mogen overleggen alvorens een plan op te stellen. Je komt in losjes zittende kleding naar onze afspraken zodat je (rustig) kunt bewegen. Oefeningen kunnen staand, lopend, zittend of liggend op een mat of op een massagetafel plaats vinden, je houd hierbij je kleding aan. Wij ronden een traject af met een (korte) evaluatie.

Opmerkingen: voor een goed resultaat kan het nodig zijn om regelmatig thuis oefeningen te doen. In mijn consulten bied ik je een complementaire therapievorm aan, die je helpt om sneller en duurzaam te herstellen en bewustzijn op te bouwen. Ik boek goede resultaten bij klachten aan het bewegingsapparaat, pijn.- en stressklachten, bij het verbeteren van houding, beweging en ademhaling. Bij het versterken van het immuunsysteem, opbouwen van energie en veerkracht, beter slapen, het vinden van innerlijke rust, kalmte en evenwicht. Met mijn consulten boek ik ook goed resultaat als aanvulling op een bestaande reguliere behandeling of bij herstel van ziekte, ongeval of operatie. Zij zijn echter niet bedoeld als vervanging van een noodzakelijke, reguliere behandeling of een operatie.

Afmeldingen
De tijd gaat in op het afgesproken tijdstip en loopt door tot je de ruimte verlaat. Je kunt individuele afspraken tot 48 uur voordien zonder kosten verzetten of annuleren. Bij afmeldingen 24 – 48 uur voordien ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Kom je niet opdagen of meld je je af binnen 24 uur voor de afspraak, dan zal ik de afspraak voor 100% in rekening te brengen.

Vergoeding door ziektekostenverzekeringen
Ik ben gediplomeerd bewegingstherapeute, gediplomeerd massagetherapeute, gecertificeerd coach/counselor, geautoriseerd als Chi Kung instructeur en beschik over HBO medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie).

Ik was als natuurgeneeskundige bij de VBAG aangesloten en was Registertherapeut RBCZ® en SRBAG. Tevens was ik vele jaren als coach lid van de NOBCO, het EMCC, had een Europeese Individuele Accreditatie (EIA). Individuele, therapeutische consulten werden, afhankelijk van jouw verkering tot en met 2016 vergoed.

Wat betekende mijn lidmaatschap bij de VBAG?
De aangesloten therapeuten hebben …

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG, SKB, CPION of NVAO;
  • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
  • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
  • een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • conformeren zich aan de interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
  • een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
  • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens;
  • in bijzijn van een notaris een beroepseed of belofte afgelegd

Een therapeut kan pas lid worden als aan al het bovenstaande, een aantal registraties en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Klanten van de aangesloten therapeuten kunnen zich in geval van klachten richten tot de klachtencommissie van de VBAG. Meer informatie op de website van de VBAG.